Ffordd Rhyl, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3DP

Parent Pay

Parent Pay

Rydym yn defnyddio system ‘Parent Pay’ yma yn Ysgol Twm o’r Nant i hwyluso y drefn o dalu am ginio ysgol neu ddigwyddiadau megis tripiau ysgol. Isod mae’r linc i wefan ‘Parent Pay’ ble mae yna wybodaeth pellach i chi am y system. Mae Mrs Mari Roberts ar gael yn y swyddfa am sgwrs ac i ateb eich cwestiynau os bydd angen mwy o fanylion neu gymorth arnoch.