Ffordd Rhyl, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3DP

Gwisg Ysgol

Gwisg Ysgol ac Addysg Gorfforol

Rydym yn falch iawn o’n gwisg ysgol yma yn Nhwm o’r Nant. Mae’n rhoi yr ymdeimlad o berthyn ymysg ni i gyd yn yr ysgol, ac yn y gymuned ehangach.

Mae ein arwyddair yn glir ar y wisg ysgol ac rydym yn ymfalchio ynddi – ‘Da yw ein hiaith, cadw’n hi.’

Mae’n bosib archebu gwisg Ysgol Twm o’r Nant yn :

• Jean Emporium, Rhyl

• School Shop Direct @ Threads, Dinbych

Disgwyliwn i bawb gadw at wisg swyddogol Ysgol Twm o’r Nant.

Siwmper neu gardigan las gyda logo Ysgol Twm o’r Nant

Crys polo melyn gyda logo Ysgol Twm o’r Nant

Sgert, Trowsus neu Siorts Du/Llwyd

Teits Du, Llwyd neu Glas.

Yn yr hâf caiff y merched wisgo ffrog hâf glas.

Esgidiau du.

Addysg Gorfforol

Bydd y plant yn newid i’w dillad addysg gorfforol pan fydd ganddynt wers. Disgwyliwn iddynt wisgo crys – t gwyn, plaen a siorts du. Os yw’r gwersi y tu allan caiff y plant wisgo trowsus trac du neu leggings du i gadw yn gynnes.

Bydd angen treiners os bydd y gwersi addysg gorfforol y tu allan hefyd.


A wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn ar bob dilledyn ysgol yn glir.