Ffordd Rhyl, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3DP

Uned dan 7

Uned dan 7

Croeso i dudalen yr uned dan 7. Mae ein huned wedi ei rhannu yn dri dosbarth Gwyddfid, Meillion a Botwm Crys sydd yn gymysg o blant Blwyddyn 1 a 2.

Ein nod yn yr adran ydy …

  • Datblygu awyrgylch croesawus, hapus a diogel i bob plentyn.
  • Datblygu pob dysgwr yn un llwyddiannus gan weithio i ’w llawn potensial.
  • Datblygu parch a safon uchel o ymddygiad.
  • Sicrhau dilyniant a pharhad ym mhrofiadau dysgu amrywiol pob plentyn.
  • Annog pob plentyn i fod yn ddysgwr annibynnol, creadigol ac yn chwilfrydig.