Ffordd Rhyl, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3DP

Uned dan 5

Uned dan 5

Yn yr Uned dan 5 rydym yn ceisio creu disgyblion sy’n

• iach a hyderus
• uchelgeisiol
• fentrus a chreadigol
• ddinasyddion gwybodus
• mwynhau dysgu
• chwilfrydig
Mae’r pwyslais ar ddysgu trwy chwarae a thrwy brofiadau hwyliog yn yr iaith Gymraeg tu mewn a thu allan.