Ffordd Rhyl, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3DP

Uned dan 11

Uned dan 11

Croeso i dudalen yr uned dan 11. Mae ein huned wedi ei rhannu yn dri dosbarth cymysg o ddisgyblion blwyddyn 5 a 6.

Ein nod yn yr adran ydy…

  • Datblygu awyrgylch croesawus, hapus a diogel i bob plentyn.
  • Cynnig profiadau dysgu amrywiol i pob plentyn ac ystod o addysgeg gwahannol i ddellio gofynion yr unigolyn.
  • Datblygu pob dysgwr yn un llwyddiannus gan weithio i’w llawn potensial.
  • Datblygu parch a safon uchel o ymddygiad. Annog pob plentyn i fod yn ddysgwr annibynnol, creadigol ac yn
    chwilfrydig.
  • Rhoi cynnig i fynd ar dripiau (a rhai dros nos) er mwyn i’r disgyblion ddatblygu yn fwy fel unigolyn ym mysg eu ffrindiau.
  • Rhoi cyfleoedd i ddisgyblion gynrychioli’r ysgol mewn sawl maes.
  • Paratoi disgyblion ar gyfer ysgol uwchradd.