Ffordd Rhyl, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3DP

Gweithgareddau allgyrsiol

Gweithgareddau allgyrsiol

Mae’r ysgol yn rhoi cyfle i bob disgybl gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol. Mae staff yr ysgol a sefydliadau allanol megis ‘Kick it’ yn ein helpu i ehangu profiadau a sgiliau ein disgyblion.

Mae’r unedau gwahanol o fewn yr ysgol yn trefnu gweithgareddau ar ôl ysgol megis clwb chwaraeon, clwb garddio, clwb coginio, clwb canu, clwb drama i enwi dim ond ychydig. Cewch fwy o fanylion am y clybiau mae pob uned yn ei gynnig gan yr athrawon uned yn ystod y flwyddyn.