Ffordd Rhyl, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3DP

Staff

Staff

Pennaeth Mr Dafydd Davies
Dirprwy Bennaeth / Arweinydd ac Athrawes UD9 Ms Amanda Shone-Williams
Arweinydd Uned dan 11 / Athro UD11 Mr Steffan Parry
Arweinydd Uned dan 7 / Athrawes UD7 Mrs Mari Wort
Arweinydd Uned dan 5 / Athrawes UD5 Mrs Sian Jones
Athrawon Uned dan 11 Mrs Leah Carroll
Mr Owain Aled
Mrs Sian Owens Jones
 Athrawon Uned dan 9 Mrs Catrin Morris
Ms Branwen Davies
Athrawon uned dan 7 Mrs Helen Wynne Hughes
Mrs Llinos Williams
Mrs Ffion Jones
 Athrawon Uned dan 5 Mrs Eurgain Howatson
Mrs Dilwen Parry
 Uwch gymorthyddion Mrs Dawn Wilks
Mrs Nia Jones
 Cymorthyddion Cyfnod Sylfaen Mrs Catrin Hughes
Mrs Caryl Roberts
Mrs Lynda Roberts
Mrs Heulwen Jones
Mrs Jeni Easton
Miss Catrin Davies
Miss Gwennan Williams
Mrs Nia Lewis
 Cymorthyddion Adran Iau Mrs Rhian McFarlane
Mrs Mair Roberts
Ms Iona Davies
Mr Harri Williams
Cyd-lynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol(CADY) Mrs Manon Tudur
 Ysgrifenyddes Mrs Mari Roberts
 Gofalwr Mr Tony Rogerson
Staff y gegin Mrs Jane Jones
Mrs Nerys Anderson
Mrs Mary Griffiths
Mrs Clare Argent
Arsylwyr Amser Cinio Mrs Helen Lloyd
 Glanhawyr Miss Lyn Johnson
Mrs Nia Lewis
 Arweinydd Meithrin Mwy Mrs Catrin Hughes
 Arweinydd Clwb Twm Miss Catrin Davies
Arweinydd Clwb Brecwast Mrs Jane Jones