Ffordd Rhyl, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3DP

Llywodraethwyr

Llywodraethwyr

Cadeirydd (Cyngor Sir) Mrs Kate Sutherland
Is- gadeirydd (Rhiant) Mr Arwyn Jones
Clerc Miss Gwennan Roberts
Pennaeth Mr Dafydd Davies
Dirprwy Ms Amanda Shone-Williams
Cyngor Sir Mrs Catrin Jones
Cymunedol Mr Sion Williams
Rhiant Parch Andras Iago
Rhaint Mrs Amanda Lawson
Rhaint Mrs Nia Roberts