Ffordd Rhyl, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3DP

Ein hysgol

Ein hysgol

Mae Ysgol Twm o’r Nant yn ysgol boblogaidd iawn yn Nyffryn Clwyd, ac yn nhref Dinbych, gyda’r niferoedd yn cynyddu’n flynyddol ac estyniad diweddar i’r adeilad. Mae gan yr ysgol 304 o blant brwdfrydig, ac mae’r staff yma yn gwbl ymroddedig i wneud yn siŵr fod pob disgybl yn cyflawni eu llawn botensial. Mae gennym arweinwyr a staff brwdfrydig, egnïol ac uchelgeisiol sydd â gweledigaeth glir a medrau rhagorol. Rydym yn ysgol sydd bob amser yn ysbrydoli ac annog y gorau ym mhob un plentyn, gyda parch a chyfeillgarwch yn ran hanfodol o lwyddiant yr ysgol. Cynnigir amrediad eang o weithgareddau all-gwricwlaidd, gyda llwyddiannau ym myd y campau, perfformio a chelfyddydau.